Servet Gürkan, alacak sigortalarının yeterince tanınmadığını belirterek verimli kullanım için basit, kolay ve ekonomik teminatlar önerdi.

Cumhuriyet Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Servet Gürkan, kefalet, kredi, borç ödeme sigortalarının ekonomi için önemine dikkat çekerek, “Bu pazarın verimli kullanılması sigorta sektörünün büyümesine yardımcı olması yanında, tüketicilere sağlanacak basit, kolay ve ekonomik teminatlar ile ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmeleri sağlanırken, ekonominin canlanmasına da büyük katkı sağlanacaktır” dedi ve önerilerini sıraladı:

*Altyapı güçlenmeli

*Toplumun bu ürünlerle ilgili bilinçlendirilmesi ve ürün tanıtımları yapılması gerekli.

*Sektörümüz de bu tür poliçeleri yaygın olarak toplumun hizmetine sunabilmek için gerek altyapı gerek reasürans çalışmalarını geliştirmeli.

*SEDDK’nin de, ilgili yasaları günün şartları doğrultusunda sade, anlaşılır ve kolay uygulanacak şekilde düzenlenmesi önemli.