Marsh, pandemi döneminde hayatımıza ciddi şekilde giren uzaktan çalışma modelinin çalışanlar üzerindeki etkilerini inceleyen önemli bir araştırmaya imza attı.

Marsh’ın COVID-19 süreci sonrasında iş dünyasının risklerine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarınaa göre uzaktan çalışma modeli, yeni stres kaynaklarını da beraberinde getirdi. Ankete göre, yetişkinlerin %45’i zihinsel sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler hissediyor, %37’si psikolojik rahatsızlık belirtileri gösteriyor, %70’i ise COVID-19 dönemini kariyerlerinin en stresli dönemi olarak addediyor.

Araştırmaya ulaşmak için: https://bit.ly/3gLsDOc