Yönetim danışmanlığı firması Oliver Wyman’a göre, erkeklerin egemen olduğu finans endüstrisi, kadınlara yönelik ürünleri dinlememek veya uyarlamamak suretiyle yılda 700 milyar dolardan fazla gelirden oluyor.

Raporun önde gelen yazarı Jessica Clempner yaptığı açıklamada, “Kadınlar tartışmalı, finansal hizmetlerdeki en büyük hizmet yetersiz müşteri grubudur. Firmalar, kadın müşterilerini dinlemeden ve anlayamadan masaya para bırakıyorlar” dedi.
Rapora göre, cinsiyetten bağımsız görünen pek çok ürün aslında erkeklerin ihtiyaçları için varsayılan, özellikle de kadınların finansal yaşamları için tutarlı bir şekilde tasarlanmamış zengin ürünler. Örneğin, sigorta şirketleri kadınlara erkeklerle aynı oranda hayat poliçesi satmış olsalar toplam primler 500 milyar dolar daha fazla olabilir. Kadınlar ayrıca hisse senetlerinden ve tahvillerden ziyade varlıklarının çoğunu nakit tutma eğiliminde, bunun sonucunda da servet ve varlık yöneticilerine 25 milyar dolar tutarında bir maliyet getiriyor.

Rapora göre, sorunlar, finans endüstrisindeki üst yönetimdeki kadın eksikliğinden kaynaklanıyor. Raporda, küresel çapta finans yöneticilerinin yalnızca% 20’sinin kadın olduğu belirtildi.