Broker devi Marsh’ın arkasındaki isim olan Marsh & McLennan Companies (MMC), 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı ve bu dönemdeki performansında önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

MMC Başkanı ve CEO’su Dan Glaser’e göre, şirket, 2019 yılının ilk çeyreğinde, çift haneli düzeltilmiş kazanç artışı ve MMC’nin risk sigortası ve danışmanlık işlerinde düzeltilmiş kâr marjı artışı ile “temel gelir ve karlılıkta güçlü bir büyüme” gerçekleştirdi.

MMC’nin altında yatan gelir artışı % 4 iken, düzeltilmiş faaliyet geliri çeyrek boyunca % 11 arttı. Yılın ilk çeyreğinde MMC için konsolide gelir, geçen yılın aynı çeyreğine göre % 2’lik bir artış (veya temel olarak % 4’lük bir artış) olarak 4,1 milyar ABD doları (yaklaşık 5,57 milyar ABD doları) oldu. Faaliyet geliri önceki yıla göre 908 milyon ABD Doları’ndan (yaklaşık 1.23 milyar ABD Doları) artarak 938 milyon ABD Doları (yaklaşık 1.27 milyar ABD Doları) oldu. Düzeltilmiş gelir ise % 11 artarak 1,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

Şirket’in net geliri 2019’un ilk çeyreğinde 716 milyon ABD Doları veya seyreltilmiş hisse başına 1,40 ABD Doları olarak gerçekleşti. 2018 yılında MMC’ye atfedilebilen net gelir 690 milyon ABD Doları (seyreltilmiş hisse başına 1,34 ABD Doları) olmuştu.

MMC’nin açıklamasına göre, grubun risk ve sigorta hizmetleri gelirleri 2019 yılının ilk çeyreğinde 2.4 milyar ABD dolarına ulaştı. 2018 yılının ilk çeyreğine göre % 3 (ya da temel olarak% 5) artış gösterdi. Düzeltilmiş faaliyet geliri ise geçen yıl 723 milyon ABD dolarına göre % 7 artarak 775 milyon ABD dolarına yükseldi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, Marsh’ın geliri de temelde% 5’lik bir artış göstererek 1,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. ABD’de ve Kanada’da temel gelir benzer şekilde % 5 arttı. Uluslararası operasyonlar da % 5’in üstünde gelir artışı sağladı. Belirli bölgeler % 11 ile Latin Amerika, % 8 ile Asya-Pasifik ve % 3 ile EMEA gibi bir büyüme yaşadı.

Öte yandan, Guy Carpenter’ın 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin geliri, temelde % 6 artışla 661 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.

Glaser yaptığı açıklamada, MMC’nin bu yıl, sadece yılın ilk çeyreğine ilişkin güçlü performansı nedeniyle değil aynı zamanda İngiliz çokuluslu finansal şirketi Jardine Lloyd Thompson Grubu’nun satın almasından dolayı sağlam sonuçlar sunmak için “iyi konumlandırıldığına” inandığını söyledi.