Broker devi Marsh’ın çalışanlara yan haklar iştiraki Mercer Marsh Benefits, 29 Mayıs 2019’da İstanbul’da önemli bir etkinliğe imza attı.

“Mercer Marsh Benefits Lansmanı & Türkiye’de 2019 Sağlık ve Yan Haklar Eğilimleri” etkinliğinde, MMB Değer Önerisi, Güncel Sağlık Trendleri ve BenefitMAP ile Sağlık Sigortalarında Geleceğe Dönük Maliyet Finansmanı, Esnek Yan Haklar ve Mart 2019 Yan Haklar Trendleri Ara Anket Raporu Sonuçları ve Yeni sonuçlanan Mercer Mayıs 2019 Türkiye Sağlık, Finansal Güvence, Emeklilik Trendleri Araştırması katılımcılarla paylaşıldı. Siemens, Migros ve Roche Diagnostics İnsan Kaynakları Yöneticileri Ayca Demirhan, Serdar Kaşıkcı, Banu Gülsün’ün değerli katılımları ile gerçekleştirilen panelde söz konusu konular tartışıldı, masaya yatırıldı ve muhtelif örnekler paylaşıldı.